Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

toán 5 tìm X

12014x+12015x+12016x=1312

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét