Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Mười bài toán lớp 51)Người ta cắm liên tiếp các lá cờ theo thú tự màu xanh,đỏ,tím,vàng.Hỏi -Nếu cắm được tất cả 250 lá cờ thì bao nhiêu lá cờ
-Xanh
-Đỏ
-Tím
-Vàng 


2) 
cho tứ giác ABCD có diện tích là 1216 cm vuông .Cho N,M,P trên AB sao cho AM = MN =NP= PB cho E,F,G trên DD sao cho DE=EF =FG=GC . tính diện tích tứ giác NPFE là bao nhiêu cm vuông?

3) 
  cho 2 thửa ruộng một hinh vuông và một hinh chữ nhật .chiều rộng hinh chữ nhật = cạnh hinh vuông .Chu vi hinh chữ nhật hơn chu vi hinh vuông là 26m .Diện tích hinh vuông kém diện tích hinh chữ nhật là 338m2 .tính diện tích mỗi thửa ruộng?

4) 
Cho hình thang ABCD có diện tích 156 cm2 ; MA = MC ; MN song song BD (xem hình vẽ). Tính diện tích của BNC bằng cm2.
5)

Bác Tư thu hoạch cam và vải được mỗi loại tính theo kg là một số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng hai số đó chia hết cho 498. Tính số kg vải mà bác Tư thu hoạch được, biết số lượng vải nhiều gấp 5 lần số lượng cam


6) 

tìm 1 số có 5 chữ số nhỏ nhất biết tổng của 5 chữ số đó là 23

7) 
Tìm x:
a) (3*x-0,8)/x+14,5=15
b) 11*(x-6)=4*x+11

8)
Cho hình thang vuông có :
AB = 9cm
AD=8cm
DC =12cm
Tính diện tích ABCD ?
So sánh diện tích ADC và diện tích ABC ?
Gọi DH và Bk lần lượt là chiều cao của tam giác ADC và ABC . So sánh DH và Bk ?


9)

Cho tam giác ABC . Trên BC lấy điểm M sao cho CM = 1/3 BM.Gọi MH,BK lần lượt là đường cao của tam giác AMC và ABC biết MH = 4cm.Tính BK

10)
2 người đi xe đạp ngược chiều nhau khởi hành cùng một lúc. Người thứ 1 đi từ A người thứ 2 đi từ B và nhanh hơn người thứ 1. Họ gặp nhau cách A 6km và tiếp tục đi không nghỉ. Sau khi gặp, người thứ 1 đi đến B và quay lại và người thứ 2 đến A cũng quay lại. Họ gặp nhau cách B 4 km . Hãy tính quãng đường AB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét