Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

mot so bai toan hinh lop 6

cho a song song với b .Vẽ A thuộc a , B thuộc b
Ax là tia phân giác của góc BAa
By là tia phân giác của góc ABb
chứng minh Ax vuông góc By
 
 Chia một số tự nhiên cho 60 được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17. Số tự nhiên đó là

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét