Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

một số bài toán hình lớp 5

1)Cho hình tam gác ABC , M là điểm bất kì trên BC . Nối A với M , trên Am lấy điểm N sao cho NM =25 AM . Nối N với B và C .

A) so sánh diện tích hình tam giác NBM với diện tích hình tam giác ABM

B) tính diện tích hình tam giác ABC , Biết diện tích hình tam giác NBC là 24 cm2
2)Cho hình chnhật có chiều dài a (cm), chiều rộng b (cm), nếu ghép hình chữ nhật với hình vuông cạnh a (cm) ta được hình chữ nhật chu vi 34cm, nếu ghép hình chữ nhật với hình vuông cạnh b (cm) ta được hình chữ nhật chu vi 26cm.tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
 3)Một tờ giấy hình vuông có diện tích là 72 cm^2  thì đường chéo của tờ giấy đó dài bao nhiêu ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét