Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

một số bài toán số học lớp 5


1)cho a,b,c,m,n,p là các số tự nhiên khác 0, và :
a+m=b+n=c+b=a+b+c

chứng tỏ rằng

m+n>p

n+p>m

p+m>n


2) Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332
Vậy số A là .

3) Một người du lịch đã đi được 14 quãng đường AB, sau đó đi tiếp 15 quãng đường AB . Tính ra người đó đã đi được 36km . Hỏi qũng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ??

4)

Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó
 
5)
Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. biết rằng trường đó có 636 học sinh . Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu nam?

6)Tìm X
 18,84Xx+11,16Xx=0,6

7)7)
tính giá trị của biểu thức sau:
A=1+(1+2)+(1+2+3)+...+(1+2+3+...+100)100×1+99×2+98×3+...+2×99+1×100


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét