Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

mot so bai toan hinh

Cho hình tam gác ABC , M là điểm bất kì trên BC . Nối A với M , trên Am lấy điểm N sao cho NM =25 AM . Nối N với B và C .

A) so sánh diện tích hình tam giác NBM với diện tích hình tam giác ABM

B) tính diện tích hình tam giác ABC , Biết diện tích hình tam giác NBC là 24 cm2
Cho hình tam giác abc có diện tích là 90cm2. Gọi d là trung điểm của ab,e nằm trên ac sao cho ae=ecX2.

Tính diện tích tam giác ade

Gọi n là trung điểm của bc . Nối a với n cắt de tại i . Hãy so sánh độ dài các đoạn thẳng idie


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét