Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Đề thi Toán giỏi lớp 5 cấp Tỉnh 2006

Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học
Thừa Thiên Huế Khoá ngày 04 tháng 5 năm 2006
-----(----- ----------------------------------------
Môn thi : Toán - lớp 5
Số báo danh:............. Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
________________________________________________________________

Câu 1: ( 2 điểm )

Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao?
51 x 23 ( 52 x 22

Câu 2: ( 2,5 điểm )

Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau. Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu hai xe gặp nhau?

Câu 3: ( 2,5 điểm )

Một chai đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Nếu đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi khi chai rỗng thì nặng bao nhiêu?

Câu 4: ( 2 điểm )

Câu 5: ( 1 điểm ) Em hãy trình bày cách xếp 8 que diêm để có 3 hình vuông.

-----Hết-----


Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học
Thừa Thiên Huế Khoá ngày 04 tháng 5 năm 2006
-----(----- ----------------------------------------
hướng dẫn chấm môn toán
Câu 1: ( 4 điểm ) Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao?
51 x 23 ( 52 x 22
Giải
51 x 23 > 52 x 22 2,0 điểm
Vì : 51 x 22 + 51 > 51 x 22 + 22 2,0 điểm
Câu 2: ( 5 điểm ) Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau. Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu hai xe gặp nhau?
Giải
Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Nên trong 1 giờ xe đi từ A đi được 1/3 quãng đường. 1,0 đ
Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Nên trong 1 giờ xe đi từ B đi được 1/4 quãng đường. 1,0 đ
Trong 1 giờ 2 xe đi được: 1/3 + 1/4 = 7/12 (quãng đường) 1,0 đ
Chia quãng đường AB thành 12 phần
Khi đó thời gian 2 xe gặp nhau là: 2,0 đ
12/12 : 7/12 = 12/7 (giờ)
Đáp số 12/7 (giờ)
Câu 3: ( 5 điểm ) Một chai đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Nếu đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi khi chai rỗng thì nặng bao nhiêu?
Giải
1340 g
Từ sơ đồ ta có:
Khối lượng của một nửa nước là: 1340 - 720 = 620 (g) 2,0 điểm
Khối lượng chiếc lọ rỗng là: 720 - 620 = 100 (g) 2,0 điểm
Đáp số: 100 g
Câu 4: ( 4 điểm )
Giải
Ta chia hình bên thành những hình chữ nhật nhỏ có chiều dài bằng 2 cm và chiều rộng bằng 1 cm như hình vẽ 1,0 đ
Ta có: Tổng số hình chữ nhật nhỏ là: 4 + 3 + 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét